Skovbrynets bestyrelse fastsætter stedets overordnede mål og retningslinier.Skovbrynet - Sørup Skovvej 4, 4684 Holmegaard - Tlf.: 5556 2930