Musikere

Skovbrynet har ansat to musikere, som en gang ugentligt synger og spiller sammen med beboerne. Målet med denne aktivitet er bl.a. at udnytte det musikalske samværs potentiale i relation til social træning og sanseintegration. Hertil kommer, at de musikalske aktiviteter giver beboerne et rum, hvor de kan fordybe sig og have mulighed for at slappe af i forhold til f.eks. indre uro, hallucinationer, stereotypier o. lign.

 Skovbrynet - Sørup Skovvej 4, 4684 Holmegaard - Tlf.: 5556 2930