Personalet er bredt sammensat og arbejder tværfagligt uden snævre faggrænser. Vi lægger stor vægt på, at alle medarbejdere samarbejder loyalt ud fra dén forpligtende linie der er lagt, og som løbende afstemmes på personalemøderne. Der er forskellige roller og ansvarsområder, men vi arbejder sammen som et hold med det samme sigte.

Vi satser på at have så mange relevante og faglige kompetencer som muligt i medarbejdergruppen.  Medarbejdernes personlige egenskaber er særdeles vigtige, da man arbejder meget tæt sammen.  Arbejdet med autisme er krævende og stiller store krav til den enkelte medarbejders evner til at arbejde struktureret, samarbejde, løse konflikter, sætte grænser m.m.

Det er vigtigt til stadighed at have den rigtige personalegruppe og i tide opfange eventuelle uoverensstemmelser, så vi sikrer den stabilitet, som beboerne har brug for. Aktiviteterne, måden de udføres på og tidspunkterne skal være uafhængige, hvilket personale der udfører dem, da dette er afgørende for trygheden hos mennesker med autisme.

Da det er et bosted på landet i et tidligere landbrug, er der en mængde praktiske opgaver: dyr der skal passes, folde vedligholdes, brænde skoves, saves og kløves, vejen rettes af, udendørs arealer vedligeholdes og passes, busser vaskes, reparationer og vedligeholdelse af bygninger foretages, grøntsagshave og drivhus passes.

Indendørs er der bl.a. borddækning, madlavning og oprydning. Derfor er det vigtig, at personalet favner bredt.

For medarbejderne tilstræber vi optimale arbejdsvilkår ved at være imødekommende over for den enkelte, men med udgangspunkt i stedets behov. Vi satser på lavt sygefravær og benytter os ikke af vikarbureauer af hensyn til beboerne, der ikke kan magte uregelmæssigheder og ændringer i større grad. Vi har derfor faste afløsere tilknyttet.

Sundhedsforsikring indgår i de faste medarbejderes ansættelseskontrakt.

Normeringen er tilpasset beboergruppen og afhænger af den enkelte beboers behov for støtte.

Slår vores viden og indsigt ikke til, opsøger vi hjælp hos mere sagkyndige for at kunne optimere vores indsats.Skovbrynet - Sørup Skovvej 4, 4684 Holmegaard - Tlf.: 5556 2930