er den viden om autisme som personalet har og til stadighed tilegner sig gennem læsning og drøftelse af ny litteratur på området. Personalet får indimellem til opgave at læse artikler og bøger, som kan udvide deres forståelse for autismeområdet.  Der benyttes forskellige indfaldsvinkler i ”undervisningen”, bl.a. teaterforestillinger (”Den mystiske sag om hunden i natten” med Thure Lindhardt i hovedrollen), film (”Rainman”), temadag med person med Asperger (Aage Sinkbæk fra Autismeforeningens bestyrelse), men også undervisning af Center for Autisme m.m. Gennem praktiske opgaver, rollespil, modelbygninger, fremlæggelser m.m. udvides forståelsen, som skal munde ud i metodetænkning og udmøntes i dagligdagens praksis.

Hos mennesker med autisme er det aktiviteten og forudsigeligheden i aktivitetens forløb, der er det afgørende, ikke personen. Derfor er det så vigtigt, at alle har hørt det samme og benytter samme fremgangsmåde. For at sikre et grundlæggende basisniveau af viden om autisme og  fælles perspektiv på de pædagogiske opgaver i dagligdagen, afholdes der fælles kurser og temadage.

På Skovbrynet er der ansat en neuropsykolog, der bl.a. medvirker i forhold til tilrettelæggelse af kurser og temadage samt undervisning. Desuden er der tilknyttet specialpsykiatrisk konsulent.

 

 Skovbrynet - Sørup Skovvej 4, 4684 Holmegaard - Tlf.: 5556 2930